ØIT4.jpg

In search of Democracy

Kan kunst og teater bidra til bedre byutvikling og medbestemmelse?
Ja, mener Østfold Internasjonale Teater og Company New Heroes, som høsten 2020 har preget Moss med kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0.  Over flere dager i august og september intervjuet og tegnet profesjonelle illustratører mossingenes drømmer for byen sin. Nå utgis tegningene i bokform.

ØIT 2.jpg
ØIT5.png
ØIT 1.jpg
ØIT3.png