Jeg eksperimenterer i måter vi kan være sammen på. det har alltid vært en tydelig visuell forståelse mellom kroppen, mennesket, streken og blyanten

Katja Henriksen Schia (f.1986)  er skapende og utøvende dansekunstner, med base i Oslo.

Hun har BA fra  KHIO, 1 år fra Spin Off. I min skapende praksis bruker jeg tegning og bevegelse som verktøy. Jeg er opptatt av fantasi i subjektiv og objektiv form og kinestetisk overføring. Jeg ønsker at koreografien skal oppstå i forhandlingen mellom publikums valg og koreografiens premisser. Min bevegelses praksis er basert på open form med verktøy for forskning og begrensning.